Käyttöehdot

Tätä verkkosivua ylläpitää Autoni Digital Oy.
Tällä verkkosivulla, jossa käytämme käsitteitä me, meiltä, yritys ja meidän viitataan aina yritykseemme, Autoni Digital Oy.
Me tarjoamme tämä verkkosivuston käyttöösi, sisältäen kaikki sivustolla olevat tiedot ja palvelut, sinulle käyttäjä sillä ehdolla ja sillä oletuksella, että hyväksyt kaikki sivun ehdot jotka alla ovat lueteltu. Kun tilaat tuotteita tai palveluita meidän sivustoltamme olet itse tai yrityksesi vastuussa siitä että olet lukenut läpi nämä käyttöehdot ja hyväksyt nämä, riippumatta teetkö tilauksesi verkkosivun, puhelimen tai sähköpostin kautta. Nämä ehdot sitovat myös silloin kun asioit suoraan asiakaspalvelumme ja myyntiosastomme kanssa henkilökohtaisesti.
Me emme takaa verkkokaupan keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa ja palvelussa saattaa esiintyä katkoja esim. laitteiston huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden vuoksi. Yritys ei vastaa verkkokaupan käyttöön liittyvistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Meillä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja julkaisemalla päivitetyt ehdot verkkokaupan sivuilla. Tutustu kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin ennen tilauksen tekemistä. Verkkokaupasta tilaaminen edellyttää, että noudatat verkkokaupan sopimusehtoja, täytät niiden mukaiset vaatimukset ja annat itseäsi koskevat tiedot kokonaisuudessaan ja totuudenmukaisesti. Sinun tulee korjata itseäsi koskevat virheelliset tiedot viivytyksettä. Henkilötietosi tallennetaan Autoni Digitalin ylläpitämään asiakasrekisteriin. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä voit lukea meidän asiakastietojen rekisteriselosteesta.

Yrityksen tiedot ja yhteystiedot

Verkkosivuston on toteuttanut Autoni Digital Oy, kotipaikka Kotka.
Yrityksen y-tunnus on 2747356-1.
Yritys noudattaa Suomen lainsäädäntöä.
Yrityksen osoite on Autoni Digital Oy, Juha Vainion katu 2, 48100 Kotka.

Autoni.fi verkkokaupan immateriaalioikeudet

Verkkokaupan sisältö mukaan lukien kaikki sivustolla olevat kuvat, tekstit, tuotetiedot, tekstit, tavaramerkit, videot, logot ja taulukot on Autoni Digitalin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. Aineettomia oikeuksia koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusehdot

Noudatamme Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja. Voit lukea ehdot tästä.

Autojen rahoitus

Rahoituskumppanimme on Santander Consumer Finance. Santander Consumer Finance Oy, suomalainen rahoitusyhtiö, joka on erikoistunut autokaupan ja vapaa-ajan ajoneuvojen rahoitukseen. Hyväksymällä autoni.fi käyttöehtoja hyväksyt myös Santander Consumer finance rahoitusehtoja.Tuotekuvaus Autoni Leasing viittaa Santander Consumer Finance tuottamaan rahoitus tuotteeseen Santander Rahoitusleasing.
Sopimusehdot rahoitusleasing voit lukea tästä.

Tilaus

Pidätämme itsellämme oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tilattua tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole saatavilla.
Leasingsopimus voidaan solmia vasta kun Santander Consumer Finance on hyväksynyt tilauksen, johon sovelletaan luottoluokitusta ja muita hyväksymisedellytyksiä.
Voimme kieltäytyä tilauksesta tai asettaa ehtoja, jotta tilaus voidaan tehdä. Tällaisessa tapauksessa kauppa katsotaan purkautuneeksi ja yritys palauttaa kaikki mahdolliset maksusuoritukset, joita me ollaan saatu asiakkaalta. Jos edellä tavalla käy olemme yhteydessä asiakkaaseen ja sovimme korjaavista toimenpiteistä.

Autojen tiedot

Kaikki tiedot auton varusteista ja ominaisuuksista ovat tulleet meidän kumppaneiltamme. Autoni Digital Oy ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee aina itse tarkistaa autojen tuotetiedot ennen sopimuksen allekirjoitusta.
Sopimuksen lopullinen allekirjoitus tapahtuu auton luovutushetkellä.

Autojen hinnat

Kaikki autojen kk hinnat on laskettu siten että autolla ajetaan n 20-30.000 km per vuosi. Kuvailtu ajoneuvo on esimerkki eikä sillä ole mitään sopimuksellista arvoa.
Jos kilometrimäärät poikkeaa valitusta vaihtoehdoista asiakas on velvollinen viipymättä ottamaan yhteyttä Santander Consumer Finance asiakaspalveluun.
Autojen kuukausi hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Hinnat ilmoitetaan sekä arvonlisäverolla että ilman.
Asiakas sitoutuu itse tarkistamaan sisältääkö ilmoitettu hinta arvonlisäveroa

Hintavirheet

Autoni Digital Oy pidättää oikeuden peruuttaa tilaus selvän hintavirheen takia. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan esimerkiksi, jos autolla ei ole hintaa lainkaan tai jos tuotteen hinta poikkeaa selvästi tuotteen oikeasta hinnasta. Esimerkiksi auton kuukausi hinta on 39,90 € / kk kun oikea ja vertailukelpoinen hinta kilpailijalla on 399 € / kk

Etukoodit

Mahdolliset etu- ja kampanjakoodit syötetään sille varattuun kohtaan ostoskorissa. Huomaathan, että yhtä tilausta kohden on mahdollista käyttää vain yhtä etu- tai kampanjakoodia. Huomioi myös lahjakorttien käytössä, että mahdollisten etu- tai kampanjakoodien yhteiskäyttö ei ole mahdollista.

Ylivoimainen este

Autoni Digital Oy ei vastaa toimituksen viivästymisestä mikä ei johdu Autoni Digitalin omasta toiminnasta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esim. henkilökunnan sairastumiset, pandemiat, luonnonkatastrofit, ongelmat kuljetuksen tai muu odottamaton ja ennalta-arvaamattoman esteen takia. Mikäli ylivoimainen este kestää yli 2kk on sekä yrityksellä että asiakkaalla oikeus purkaa kauppa.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Autoni Digital Oy ei vastaa Palvelun tai sen sisältämien tietojen tai aineiston virheettömyydestä tai ajantasaisuudesta, eikä oman tuotantoympäristönsä ulkopuolella tapahtuvista operointiin tai tietoliikenteeseen liittyvistä palveluiden katkoksista, häiriötiloista eikä tietoliikenteen tietoturvasta.
Palvelun virheestä tai viivästyksestä johtuva Autoni Digitalin Oy vastuu rajoittuu Autoni Digitalin Oy vastuulla olevan virheellisen tai viivästyneen Palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti tai viivästyneen suoritetun Palvelun uudelleen suorittamiseen. Autoni Digitalin Oy sopimukseen perustuva korvausvastuu rajoittuu kaikissa olosuhteissa Asiakkaan toteennäyttämien välittömien vahinkojen määrään, joka vastaa kertaluontoisten toimitusten osalta enintään viittätoista (1) prosenttia toimituksen hinnasta taikka jatkuvan Palvelun osalta enintään yhden kuukauden kuukausihintaa. Autoni Digitalin Oy ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, kuten tuoton tai hyödyn menetystä, liikevaihdon tai tuotannon vähenemistä, kolmannelle osapuolelle luvattujen velvoitteiden täyttämättä jäämistä tai niihin liittyviä seuraamuksia, tiedon katoamista tai viivästymistä tai muuta välillistä vahinkoa. Välillisiä, Autoni Digitalin korvausvastuun ulkopuolella olevia, vahinkoja ovat myös Asiakkaan omille asiakkailleen maksamat korvaukset sekä Asiakkaan suorittamat kateostot.

Erimielisyydet ja niiden ratkaisu

Lähtökohtaisesti pyrimme ja haluamme aina sopia kaikki tilaukseen liittyvät erimielisyydet. Siksi toivomme ja suosittelemme että olet aina ensin yhteydessä meidän asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme palvelee puhelimitse, s-postitse, live chatissa ja Facebookissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen kokoonpanossa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Menettelyn paikkana on Kotka ja menettely käydään suomen kielellä. Autoni Digitalilla on lisäksi oikeus esittää Palvelua koskevia saamisiaan koskeva vaatimus kotipaikkansa käräjäoikeudessa.